Decreto di assunzione in bilancio “Progetto ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064897_2”

Decreto di assunzione in bilancio Progetto ERASMUS + Call 2019 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra scuole – Settore istruzione scolastica

Codice progetto: 2019-1-PL01-KA229-064897_2

Titolo Progetto: Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

CUP:H55E19000270006